Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi)

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Üzülerek belirtmemiz gerekir ki veri sorumlusu sıfatını haiz olan Özel Dentapoint Diş Sağlığı Polikliniğimize 12.07.2021 tarihinde yapılan siber saldırı sonucu hasta bilgilerini barındıran bilgisayarların şifrelenerek bilgilere erişim engellenmiştir.

Bu siber saldırıda hiçbir veri çalınmamış ve ele geçirilmemiştir. İhlalde erişimi engellenen veriler kimlik, iletişim, lokasyon, müşteri işlem, işlem güvenliği, finans, görsel ve işitsel kayıtlar, ırk ve etnik köken bilgisi ile sağlık bilgileridir.

Konuya ilişkin Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığına şikayetçi olunmuş, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na veri ihlal bildirimi yapılmış olup incelemeler devam etmektedir.

Erişimi engellenen tüm verilere ulaşılarak siber saldırıdan kurtulmuş olup hastalarımıza, müşterilerimize..  ait hiçbir veri üçüncü bir kişi tarafından ele geçirilmemiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.